Skip to content

proje 4

Orman Okulu

Orman Okulu, öğrencilerin kendilerinde güven ve öz saygı kavramlarını kazanmaları ve geliştirebilmeleri için ormanda ya da ağaçlık alanda öğrenciye aktif katılım yöntemleri ile sürekli olanakların sunulduğu bir süreçtir. Orman okulundaki temel düşünce çocukların doğal ortamlarda oynamaya daha fazla zaman ayırmaları için fırsatlar yaratmak doğal ortamlara temas yolu ile yaşam boyu öğrenmeye ve doğa ile güçlü bağlar kurmalarına ilham olmak