Skip to content

EğİTİM FELSEFEMİZ

Doruk Çocuk akademİSİ

Eğitim felsefemiz okul öncesi eğitimde alternatif eğitim yaklaşımlarını benimseyen Çocuklara özgür hareket edebilecekleri bahçe oyun ve çalışma ortamları sunarak; doğa ile bağ kurabilen, çevresine saygılı, sorumluluk bilincinde, kendini ifade edebilen, doğa ile güçlü bağlar kurabilen ,Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirme, ezberci yaklaşım yerine hissederek, gözlemleyerek, yaşayarak öğrenme bilinciyle; mutlu öğretmen, mutlu çocuk mutlu aile yaklaşımı ile yola almaktadır

Burda hiç bir balık uçmaya hiç bir kuş yüzmeye zorlanmaz.